Uzun dönem ikamet izni yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 6458. sayılı 42nci ve 45inci maddelerinde düzenlenmiştir uzun dönem ikamet izni bu ikamet türüne başvurularda aranan en önemli kriter en az 8 yıl Türkiye Cumhuriyetinde ikamet edilmesi gereklidir.

ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin.

Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar:

Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara düzenlenmiştir.
AYRICA:İnsani ikamet izni sahiplerine, ikincil koruma statüsü sahiplerine, mültecilere, şartlı mültecilere ve geçici koruma sağlananlara; uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı verilmemektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Tanınan Süre Sınırsızdır.

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Şartları:

Yabancının Kanunun 43üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekir.
– Kesintisiz en az sekiz yıl Türkiye’de ikamet izniyle yaşamış olmak. (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38inci Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),

Uzun Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali ya da Uzatılmama Nedenleri:

  1. Eğitim, sağlık veya kendi ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti hariç başka sebeple sürekli bir yıldan fazla Türkiye dışında bulunması,
  2. Yabancı uyruklu kişinin, kamu düzeni ve güvenliği açısından büyük tehdit oluşturması.
    ** Valilikler tarafından iptali söz konusu olabilir.

Uzun Dönem İkamet İzni İptal Edilen Yabancıların Tekrar Başvuruları

Uzun dönem ikamet izinleri iptal edilen yabancılar için tekrar başvurular yurtdışında konsolosluklara, yurtiçinde yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne uygun bir şekilde yapılmaktadır.
Tekrar müracatlarda  sekiz yıl(devamlı)Türkiye’de ikamet izniyle yaşamak şartı tekrar aranmamaktadır. Başvurular en fazla bir ay içerisinde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilenler, uzun dönem ikamet izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler. 

ÖNEMLİ: Uzun Dönem İkamet İzni başvurusunda bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının e-ikamet randevu sayfasından randevu almaları gereklidir. Randevusun başvurular kabul edilmemektedir.