Türkiye Cumhuriyetinde turistik ikameti alacak yabancı ülke vatandaşlarının hazırlaması gereken evrakları sizler için sıraladık. Türkiye’de turistik ikameti için gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru sürecinde yalan beyan veya sahte evrak ile başvuruda bulunduğu anlaşılan yabancılar hakkında hukuki süreç başlatılarak başvuruları red edilecek, varsa ikamet tezkereleri iptal edilerek sınır dışı işlemleri başlatılacaktır.
ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin.

BAŞVURU SAHİBİ

 1. Pasaport aslı
 2. Pasaportun bütün işli sayfalarının fotokopileri
 3. 4 adet Biyometrik fotoğraf. (6 aydan eski olmaması gereklidir)
 4. Yabancı Sağlık Sigortası (Türkiye’den yapılmış olmalıdır.)
 5. Sabıka Kaydı. Kendi ülke makamlarından alınmış Apostilli (Uluslararası geçerli) Türkçe tercümesi Türkiye’de yeminli tercüman tarafından yapılmış, kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır.)
 6. Türkiye’de geçimini ne şekilde sağlayacağını gösterir belge. (Türkiye de açılmış bir banka hesabında 1 yıl için minimum 6.000$ gösterilmelidir.)
 7. Eski ikamet tezkerelerinin fotokopileri ve asılları.
 8. Kira kontratı aslı (Noter onaylı olması zorunludur. Şayet destekleyici bir yakını olması durumunda bu evrakın yerine destekleyicinin noter onaylı Taahhütname vermesi  yeterli olacaktır.)

DESTEKLEYİCİ: (Türk yabancı vatandaşının masraflarını üstlenmesi halinde)

 1. DESTEKLEYİCİ: Kimlik aslı ve fotokopisi
 2. DESTEKLEYİCİ: Sabıka Kaydı (Adli Sicil Belgesi)
 3. DESTEKLEYİCİ: Tam Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınması gereklidir.)
 4. DESTEKLEYİCİ: Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınması gereklidir.)
 5. DESTEKLEYİCİ: Son 3 aylık maaş bordrosu (Çalışan ise çalıştığı kurumdan, emekli ise SGK’dan alınması gerekir.)
 6. DESTEKLEYİCİ: SGK tescil ve Hizmet Dökümü (SGK’dan alınmalıdır.)
 7. DESTEKLEYİCİ: Taahhütname (Noter den yeme, içme, konaklama ve tüm masrafların karşılanacağını anlatan belgedir.) Evli ise eşininde vermesi zorunludur.

BAŞVURU SAHİBİ 18 YAŞ ALTI YABANCI ÇOCUKLAR

 1. Pasaport aslı
 2. Pasaportun bütün işli sayfalarının fotokopileri
 3. 4 adet Biyometrik fotoğraf. (6 aydan eski olmaması gereklidir)
 4. Doğum Belgesi. Kendi ülke makamlarından alınmış Apostilli (Uluslararası geçerli) Türkçe tercümesi Türkiye’de yeminli tercüman tarafından yapılmış, kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır.)
 5. MUVAFAKATNAME. Anne veya babanın her ikisinden birinin Türkiye’ye gelmemesi başvuruda bulunamaması halinde alınmaktadır.