Türkiye Cumhuriyetinde öğrenci ikameti alacak yabancı ülke vatandaşlarının hazırlaması gereken evrakları sizler için sıraladık. Türkiye’de öğrenci ikameti için gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru sürecinde yalan beyan veya sahte evrak ile başvuruda bulunduğu anlaşılan yabancılar hakkında hukuki süreç başlatılarak başvuruları red edilecek, varsa ikamet tezkereleri iptal edilerek sınır dışı işlemleri başlatılacaktır.
ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin.

 1. Pembe Dosya
 2. Başvuru Formu Müracaat Belgesi
 3. Yabancı Sağlık Sigortası (2 NÜSHA HALİNDE TÜM SAYFALAR KAŞELİ VE İMZALI OLACAK)
 4. 4 adet Biometrik fotoğraf
 5. Okuldan alınmış öğrenci belgesi aslı
 6. Pasaportun ilk sayfa ve son giriş kaşesinin olduğu sayfanın fotokopisi
 7. Kira da kalınıyorsa noter onaylı kira kontratı gereklidir. Destekleyici bir kişinin yanında kalınıyor ise bu evrak zorunlu değildir aksi halde zorunludur.
 8. Harç ve kart ücretinin Vergi dairesi veznesine yatırılıp makbuzunun dosyaya eklenmesi.
 9. Kendi ülke makamlarından  sabıka kaydı ( adli sicil belgesi )  Apostillişerhli , Noterden tercüme ve tasdik ettirilecek.

DESTEKLEYİCİ: Şayet Başvuru sahibi Türk Vatandaşı Aile, Akraba veya Arkadaşının yanında kalacaksa

 1. Destekleyici: Noter onaylı taahhütnamesi ( kalacak yer, yiyecek içecek, giyecek ve tüm masraflarının karşılanacağını beyan etmelidir.)
 2. Destekleyici:  Adli Sicil Belgesi
 3. Destekleyici: Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet’ ten barkotlu veya Muhtardan onaylı).
 4. Destekleyici: Kimlik fotokopisi arkalı önlü
 5. Destekleyici: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
 6. Destekleyici: Son 3 aylık Maaş Bordrosu