T.C. İl Göç İdaresi Müdürlükleri Randevu ve Başvuru İşlemleri

ÖNEMLİ: Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de ikamet (oturum izni) alabilmeleri için T.C. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden randevu almaları gerekmektedir. Göç İdaresi Müdürlüğü e-ikamet sistemine geçmiş olup randevusuz başvurular kabul edilmemektedir. İletişim:  0 (850) 885 21 52

ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin.

Türkiye’de göç idaresi başkanlığının kuruluş tarihi olarak 14.03.2013 tarihi olduğu bilinmektedir. Bu tarihte kurulan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birçok farklı alanda hizmet veren bir kurum halini almıştır. Bu kurum kısaca GİGEM olarak da anılan bir kurum olmaktadır. Tarihler 4 Nisan 2013’ü gösterdiğinde yürürlüğe yeni bir kanun girmiştir. Bu kanun 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunudur. Bu kurum bahsedilen kanun ile beraber kurulmuştur. Belirtilen kanun yürürlüğe girdikten sonra kurum da çalışmaya başlamıştır. Bahsedilen kurum İçişleri bakanlığına bağlıdır. Kurumun kuruluşu 6458 sayılı kanunda belirtilmektedir. İlk madde kuruluşu hakkında bilgi vermektedir. Bahsi geçen kanunun kabul edilmesinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü olarak bahsi geçen kurumun faaliyetleri, yetkileri ve tüm sorumlulukları yeni açılan bu kuruma devredilmiştir. Sonrasında ise işleyiş tamamen uluslararası standartlara uygunlaştırılmıştır.

T.C. İl Göç İdaresi Müdürlükleri Randevu ve Başvuru İşlemleri göç hareketleri, göç yönetimi, göç kanunu gibi işlemleri içermektedir.. Göç hareketleri sonucunda bu durumdan etkilenmiş olan, göç alan devletlere ek olarak tüm coğrafyalarda yer alan siyasi şartlar, ekonomik çalkantılar, sosyal, sosyokültürel boyutlar nedeniyle bu kurum kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Bu bahsedilen alanlarda göçün etkisi büyüktür. Politikalar ise bu göçler ile belirlenebilmektedir.

Türkiye konumu itibariyle önemli bir geçiş güzergâhında yer almaktadır. Göç hareketliliğinin fazla olduğu ülkemiz nüfus hareketlerinin merkezi konumunda yer almaktadır. Türkiye’ye göç eden ve burada yaşamaya başlayan yabancı sayısı her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda bu artış çok daha üst düzey olmaktadır. Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den göçen birçok yabancı bulunmaktadır. Sayılarının 30 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Buna ek olarak bu sayının yaklaşık yarım milyonu ülkemizde ikamet etmektedir. Türkiye son yıllarda göç edilmek istenen ülke konumuna gelmiştir. Bu yüzden birçok yabancı uyruklu kişi eğitim, sağlık vb. ihtiyaçları için ülkemize göç edebilmektedir. Göçün bu denli artmasının sonucunda bu işleri çözecek bir kurumun gerekliliği fark edilmiştir. Sonucunda ise bahsedilen kurum açılmıştır.

Göç idaresi kurumu sivil bir yapıdadır. Bu kurumun kurulmasındaki temel amaç incelendiğinde sistemli bir şekilde göç işlerinin incelenmesinin temel amaç olduğu göze çarpan nokta olmuştur. Uzman kişileri kadrosunda barındıran Göç İdaresi ile güncel bilgilerin ve gelişmelerin çok iyi şekilde takip edilmesi, sürecin iyi planlanması ve uluslararası düzene uygun yapılması sağlanmıştır. Göç idaresinin asıl amacı ise sınırlarda oluşabilecek sıkıntıları engellemektir. Burada oluşacak mülteci birikimlerinin önüne geçmek ve buradaki insanları koordineli olarak bölgelere dağıtmak yine bu kurumun görevi olmaktadır. Bu kişilere gıda yardımı ayarlaması yapmak, barınacak ortam sağlamak ve hayatlarını düzene sokmak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden sadece birkaçıdır.

Genel anlamda birçok sorunu çözen T.C. İl Göç İdaresi Müdürlükleri Randevu ve Başvuru İşlemleri önemli bir nokta olan insan ticareti mağdurlarına da yardımcı olmaktadır. Bu alandaki sorunları hızlı bir şekilde çözen kurum sayesinde mağdur insanlara koruma sağlanabilmektedir. Yabancı uyruklu insanlara işlerini yapmaları ve tamamlamaları için insan odaklı ve uygulanabilir politikalar üreten kurum bu alandaki sıkıntıları çözmek adına birçok çalışma yürütmektedir.

Bu kuruma ait birçok merkez bulunmaktadır. Bu merkezler incelendiğinde geri gönderme işlemlerini gerçekleştiren geri gönderme merkezleri, kabul işlemlerini tamamlayan kabul merkezleri, barınma ihtiyacını karşılayan barınma merkezleri bunlardan sadece birkaçıdır.