Hi, How Can We Help You?
  • Adres: Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sk. No. 69/1 Kavaklıdere/ANKARA
  • E-Posta: info@ulusalgocrandevu.com
  • Telefon: 0850 885 21 52

Belge Bedeli ve Harç Miktarı

Belge Bedeli ve Harç Miktarı

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ VE HARÇ MİKTARLARI

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca değerli kağıt kapsamında olup miktarı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar ile belirlenen 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak İkamet İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli ve bir önceki yıl ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Değerli Kağıt Bedeli 2020 2021
110,00 TL 125,00 TL

İKAMET İZNİ HARÇ MİKTARLARI

1- Ülke Gruplarına Göre Harç Miktarları

2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenen ve aşağıdaki tabloda yer alan ülke gruplarına göre harç miktarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

2- Harçlar Kanunu Genel Tebliği Çerçevesinde Belirlenen Harç Tutarları

 

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ile belirlenmiş olan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları ve bir önceki yıl ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İkamet İzni Harç Tutarı

 

2020 2021
İkamet İzni Harç Tutarı 1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (48,60 TL)’den az, (249,30 TL)’den çok olamaz.] 25,90 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 165,70 Türk Lirasıdır.

1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için ikamet izni başına (53,00 TL)’den az, (272,00 TL)’den çok olamaz.] 28,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 180,70 Türk Lirasıdır.

 

 

Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dahil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Kuzey Mariana Adaları ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.

 

 

3- İkamet İzni Harcından Muaf Ülke Vatandaşları

 

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan ülke vatandaşları, 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.